Ökoiskolai munkacsoport

Diószeghy Leopoldina Igazgató

tanító

Mitev Ivánné Igazgatóhelyettes

matematika–kémia szakos tanár

Kovácsné Gáspár Magdolna Igazgatóhelyettes

tanító

Baloghné Mészáros Ágnes Iskolagondnok
Polgárné Harczi Zsuzsanna Öko-munkacsoport vezető

biológia–földrajz szakos tanár

Puskás Erika DÖK segítő nevelő

angol szakos tanár

Szücsné Sallai Margit Ének-tánc és dráma szakos tanár

tanító

Kajetán Béláné Takarító
Nagy István Karbantartó
Rácz Márton Mérnöktanár
Hőbe Zoltánné Magyar-könyvtár szakos tanár
Jakab Géza Zsoltné rajz szakos tanár

tanító

Brandt Beáta Testnevelés-biológia és német szakos tanár
Tóth Attiláné Tanító

napközis munkaközösség-vezető

Ocskóné Zöld Andrea Tanító

alsós munkaközösség-vezető