Nevelőtestület

Ssz. Név: Beosztás Mióta közalkalmazott Szakok Speciális képzettség
1. Diószeghy Leopoldina igazgató 1980 tanító népművelő, közokt. vez., kézilabda edző
2. Mitev Ivánné igazgatóh. (felső) 1978 matematika, kémia közoktatási vez.
3. Kovácsné Gáspár Magdolna igazgatóh. (alsó) 1990 magyar, drámapedagógus, tanító közoktatási vez.
4. Angyalné Bertalan Judit tanító 1982 tanító pedagógia és testnevelés szakkollégium
5. Arany Katalin tanító 1982 tanító, fejlesztőpedagógus könyvtár
6. Balázs Lajos tanár 1972 magyar, történelem  
7. Boros Mária tanító 2005 tanító rajz, erkölcstan
8. Brandt Beáta Anna tanár 2003 testnevelés-biológia-német német nyelv és irodalom
9 Csáki László tanár 1975 biológia, testnevelés  
10. Csákiné Ernek Katalin tanító 1975 tanító könyvtár, rajz
11. Csizi-Papp Alexa tanító 2016 tanító informatika műveltségi terület
12. Csonka Erzsébet tanító 1982 tanító könyvtár
13. Doma Györgyné tanító 1979 tanító pedagógia,  közokt. vez
14. Erdélyi Tamás tanár   testnevelés úszás edző
15. Farkasné Kiss Csilla tanító 1981 tanító rajz
16. Fehér-Badics Nikoletta tanár 1999 kémia, biológia közoktatási vezető
17. Horváthné Szvath Szilvia tanár 1988 angol, orosz  
18. Hőbe Zoltánné tanár 1987 magyar, könyvtár drámapedagógia
19. Illés Hajnalka tanító 2011 tanító német szakkollégium
20. Jakab Géza Zsoltné tanár 1982 rajz, tanító erkölcstan
21. Kecskeméti Gáborné tanító 2006 tanító ének-zene
22. Kovács Tibor tanító 1983 tanító  
23. Nagy János tanár 1974 földrajz, testnevelés sportedző (kézilabda)
24. Polgárné Harczi Zsuzsanna tanár 1977 földrajz, biológia erkölcstan
25. Puskás Erika tanár 2011 angol  
26. Rácz Márton tanár 2010 informatika agrár-mérnöktanár
27. Sájer Edit tanár 1976 magyar, történelem  
28. Schmidt Gabriella tanító 1996 tanító néptánc-oktató
29. Sebők Lajos tanár 1992 matematika, fizika, informatika labdarúgó edző
30. Szabó Andrásné tanár 1987 matematika, angol erkölcstan, angol nyelv és irodalom
31. Szücsné Sallai Margit tanár 1977 tánc, dráma, ének, tanító kórusvezető, táncoktató, tánc- és drámapedagógus
32. Tóth Erzsébet tanító 2009 okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár  
33. Tóth Attiláné tanító 1980 tanító technika
34. Tróbertné Major Gizella tanár 1975 matematika, orosz  
35. Végh Bianka tanító 2016 tanító  
36. Virág Csabáné tanító 2003 tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
37. Horváth Krisztina Mónika ped. assz. 1995   szociálpedagógus
38. Tóth Enikő ped. assz.  2015