Nevelőtestület

Név tanított tárgyai fogadóóra  
Tremmer Bernadett tanár, tanító igazgató
Makkos Eszter tanító igazgatóhelyettes (alsó)
Tilhof Tímea technika és életvitel igazgatóhelyettes (felső)
Ábrahám Róbert testnevelés
Angyalné Bertalan Judit tanító 2.b napközis nevelő
Arany Katalin tanító 1.a napközis nevelő
Balázs Lajos magyar nyelv és irodalom,
történelem
Bendur Éva magyar nyelv és irodalom,
történelem
Boros Mária Nóra tanító 2.b osztályfőnök
Csáki László testnevelés, biológia 7.a osztályfőnök
Csákiné Ernek Katalin tanító
Csizi-Papp Alexa tanító
Csonka Erzsébet tanító 4.a osztályfőnök
Diószeghy Leopoldina tanító 3.b osztályfőnök
Doma Györgyné tanító 4.a napközis nevelő
Erdélyi Tamás testnevelés
Farkasné Kiss Csilla tanító 2.a napközis nevelő
Gulyás Melinda Dolóresz magyar nyelv és irodalom,
történelem
Horváth Krisztina Mónika pedagógiai asszisztens
Dr. Horváth Tivadarné kémia
Horváthné Szvath Szilvia angol nyelv  6.b osztályfőnök
Hőbe Zoltánné magyar nyelv és irodalom,
könyvtáros
5.a osztályfőnök
Illés Hajnalka tanító 2.a osztályfőnök
Jakab Géza Zsoltné rajz, etika
Kecskeméti Gáborné tanító 3.a tanító
Kovács Tibor tanító 3.b napközis nevelő
Kovácsné Gáspár Magdolna tanító 1.a osztályfőnök
Marton Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Mitev Ivánné matematika, kémia
Nagy János testnevelés
Polgárné Harczi Zsuzsanna biológia, földrajz,
természetismeret
Puskás Erika angol nyelv 7.b osztályfőnök
Rácz Márton informatika
Sájer Edit magyar nyelv és irodalom,
történelem
Schmidt Gabriella tanító 1.b osztályfőnök
Sebők Lajos matematika, fizika 8.a osztályfőnök
Szabó Andrásné angol nyelv, matematika 5.b osztályfőnök
Szücsné Sallai Margit ének-zene,
hon- és népismeret,
tánc és dráma,
technika és életvitel,
énekkar
 8.b osztályfőnök
Tóth Attiláné tanító 3.a tanító
Tóth Enikő pedagógiai asszisztens
Tóth Erzsébet tanító, német nyelv 4.b napközis nevelő
Tróbertné Major Gizella matematika
Végh Bianka tanító
Veörös Zsuzsanna német nyelv,
német nemzetiségi
Virág Csabáné tanító 4.b osztályfőnök